Naša zajednica

Naša zajednica je krčag iskustava i mogućnosti, od programera softvera, biomedicinskih inženjera, logopeda, porodica i osoba sa invaliditetom. Tretiramo se kao jednaki s poštovanjem i empatijom

Naša vizija

Budite globalno rešenje na jednom mestu za tehnološka rešenja za osobe sa invaliditetom. Uz inovativnost, pristupačnost i empatiju kao ključne motivatore i smernice.

Naša misija

Svakodnevno radimo na poboljšanju načina života osoba sa invaliditetom vraćajući glas svima koji su ga izgubili; sigurni smo da tehnologija može osnažiti osobe sa invaliditetom.