Нашата заедница

Нашата заедница претставува склоп од искуство и вештини. Вклучува софтверски девелопери, биомедицински инжинери, логопеди, семејства и луѓе со попреченост. Меѓусебно се третираме како еднакви со почит и разбирање.

Нашата визија

Да бидеме глобално едношалтерско решение за технолошки решенија за лицата со попреченост. Со иновирањето, достапноста и емпатијата како клучни мотиватори и водачи.

Нашата мисија

Секојдневно работиме да го подобриме живеењето на луѓето со попреченост што го изгубиле гласот. Ние сме сигурни дека технологијата може да им помогне на луѓето со попреченост.