Nedavno smo bili oduševljeni što smo imali priliku deljenja na CSS-trikovima! Pogledajte kako biste saznali više o tome kako ekosistem otvoreog koda i moderni razvoj pretraživača omogućuju Cboard. Razgovaramo o API-ju za veb govor, React, API internacionalizaciji i konceptu “progresivne veb aplikacije”.