U nedeljama pre početka testiranja upotrebljivosti kontaktirali smo tri centra za rehabilitaciju govora u središnjem Buenos Airesu, od kojih su dva odgovorila da imaju podobne kandidate i da će učestvovati u testiranju. Prvi je Ciren (Centro Integral de Rehabilitación y Educación Neurológica), a drugi Eipan (Equipo Interdisciplinario para la Atención del Niño con Alteraciones del Desarrollo). Oba centra pružaju govornu terapiju, među ostalim uslugama, kao i rad sa decom sa velikim brojem različitih dijagnoza, uključujući i veliki broj sa cerebralnom paralizom i neurorazvojnim kašnjenjem.