Cboard se koristi kao dio inicijative pod nazivom „Za svako dijete jedan glas” provodi se kroz potporu UNICEF Regionalnog ureda u Ženevi i ureda UNICEF-a u Crnoj Gori, u suradnji s Ministarstvom prosvjete i Zavod za školstvo usluga , Tamara Milić iz Ministarstva obrazovanja u Crnoj Gori rekla je da su djeca vrlo dobro reagirala na Cboard, ističući aplikaciju kao sjajan alat za obitelji i roditelje, pružajući veliku podršku kako bi pomogli svojoj djeci da razviju svoj vokabular.

  1. srpnja, crnogorski regionalni ured UNICEF-a objavio je izvještaj dokumentira utjecaj Cboard ima jedno od djece uključenih u testiranje korisnika, posebno jer je COVID-19 počeo širiti i kočiti djecu da pohađaju školu i terapiju.

CETINJE, 1. srpnja 2020. - Prije izbijanja koronavirusa, Bojana bi redovito odlazila u vrtić „Zagorka Ivanović“ na Cetinju, kao i u Resursni centar u Podgorici. Za vrijeme pandemije COVID-19 to više nije bilo moguće. Tada je aplikacija C-Board postala neizostavan dio svakodnevnog života ove obitelji.

Bojana i njena mama Vjera Bojana i njena mama Vjera koriste Cboard aplikaciju na Cetinju, u srpnju 2020. godine. UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020

Bojanina majka Vjera saslušana je i pitala o njihovom iskustvu s aplikacijom, na šta je ona odgovorila:

Vrlo smo zadovoljni aplikacijom Cboard jer nam je olakšala rad i učenje. Bojana je pozitivno reagirala na tablet, a više je zainteresirana za ovu metodu učenja jer je prikazano sve što joj je prikazano. Sada joj je sve mnogo zanimljivije.

Bojana i njezina mama Vjera koriste Cboard aplikaciju koja olakšava komunikaciju djeci s poteškoćama na Cetinju u srpnju 2020. godine.

Vjera je zatim objasnila kakav je konkretni napredak postigla Bojana dok koristi Cboard:

Bojana je sada lakše izgovoriti riječi i postavlja zahtjeve s razumijevanjem. Uz pomoć tableta naučila je tražiti sapun, toaletni papir ili ručnik kad krene u kupaonicu. Aplikacija nam je puno pomogla jer olakšava mnogo bolju komunikaciju. Istodobno, čini se da su veze između članova cijele obitelji čvršće.

Bojana i njezina sestra Marija Bojana i njezina sestra Marija koriste Cboard aplikaciju na Cetinju, u srpnju 2020. godine. UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020

Zahvaljujući ovoj inicijativi, digitalna tehnologija korištena je za postizanje najplemenitijeg cilja, a to je podrška djeci u ostvarenju njihovog punog potencijala. Maja Kovačević, UNICEF Crna Gora, službenik za obrazovanje

Posebno hvala svima koji su pomogli u ovoj inicijativi na UNICEF-u, a posebno u regionalnom uredu Crne Gore.